Kim jest opiekun prawny?

Instytucja opiekuna prawnego została powołana, by osoba która z różnych względów nie może odpowiadać prawnie i dbać samodzielnie o własne interesy, nie musiała obawiać się naruszenia własnych dóbr materialnych i miała możliwość prowadzenia godnego życia. Opiekun to ktoś, kto w …

Gdy senior potrzebuje opieki

Sytuacja, w której najbliższy krewny w podeszłym wieku staje się niesamodzielny, wymaga niemal natychmiastowej reakcji. Trzeba się nim zaopiekować, co oznacza zwykle spore zmiany w życiu osoby, która takiej opieki się podejmie. Na szczęście może ona liczyć na darmowe wsparcie, …

Pozbawienie praw rodzicielskich

beach-323454_1280Ustawa kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje możliwość pozbawienia obojga rodziców lub tylko jednego z nich władzy rodzicielskiej, gdy nastąpi zaniedbanie obowiązków wobec dziecka w sposób rażący. Przepisy wyróżniają trzy sytuacje, gdy może dojść do pozbawienia władzy rodzicielskiej i są to