Urlopy dla mamy i taty

Kodeks pracy wyróżnia trzy rodzaje urlopów dla rodziców: macierzyński, rodzicielski i wychowawczy. Zasady korzystania z nich zmieniają się się co pewien czas. Z jednej strony ma to na celu dostosowanie prawa do zmieniającej się rzeczywistości na rynku pracy, z drugiej …

Umowa o pracę na czas określony – nowelizacja

writing-1149962_1280Przez długi czas przepisy Kodeksu Pracy określające zasady, warunki i terminy poszczególnych umów o pracę nie były aż tak drastycznie zmieniane. Nowelizacje oczywiście były, ciągle pojawiały się jakieś zmiany, dokładano dodatkowe treści, znoszono uchwalone wcześniej przepisy. Chcąc posiadać jednak aktualną …

Gdy pracodawca nie wypłaca pensji…

1298899-Uzyskanie-przez-pracownika-dodatkowych-kwalifikacji-czy-tytulu-zawodowego-nie__c_57_61_788_477Pracodawca ma, zgodnie z polskim prawem, obowiązek wypłacania wynagrodzenia. Mimo wszystko zdarza się, że dane przedsiębiorstwo nie przestrzega tych zasad. Przyczyn może być wiele: od nieuczciwości, przez problemy finansowe przedsiębiorstwa, aż po brak płynności spowodowany niemożnością porozumienia się z kontrahentami… …

Formy wypowiedzenia w prawie pracy

banner-949933_1280Rozwiązanie stosunku pracy może nastąpić w wyniku złożenia wypowiedzenia w odpowiedniej formie. Wypowiedzenie jest jednostronną czynnością prawną, której skutkiem jest rozwiązanie stosunku pracy. Wypowiedzenie regulują przepisy Kodeksu pracy.

Wypowiedzenie przede wszystkim musi być złożone w formie pisemnej. Forma ta musi