Świadek przed sądem

Zdarzaj się w życiu sytuacje, kiedy jesteśmy uczestnikami pewnym mało przyjemnych wydarzeń. Może się zdarzyć, że na przykład widzieliśmy wypadek, przyjaciel bierze rozwód lub rodzina toczy wojnę o majątek. Wtedy też może stać się konieczne złożenie zeznań roli świadka – …

Obrona przed zniesławieniem

Ciągłe chwalenie się demokracją i wolnością może również prowadzić do pewnych patologii. Źle zrozumiana wolność jest również bardzo niebezpieczna i staje się często problemem, jeżeli do czynienia mamy z ludźmi o złych intencjach. Wydawać by się mogło, że w czasach …

Koszty porady prawnej

Zazwyczaj koszt uzyskania porady prawnej u fachowca wykonującego zawód zaufania publicznego(adwokat, radca prawny, notariusz) jest określane w kilku systemach i są to system wynagrodzenia w stawce kwotowej, gdzie można z góry ustalić nakład pracy czy wartość dochodzonego roszczenia i klient …

Dla kogo porada prawna?

Porada prawna, czyli pisemne sporządzenie rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego w postaci opinii, może być uzyskana przez każdego kogo wolności lub prawa zostały naruszone. Często z profesjonalnych porad prawnych udzielanych przez wykwalifikowanych prawników można korzystać z urzędu na wniosek osoby zainteresowanej. Czy …

Kto udziela porad prawnych?

Doradcą prawnym może zostać osoba, która ukończyła studia prawnicza bez względu na to czy należy do korporacji i posiada uprawnienia radcy prawnego czy adwokata. doradca prawny także może udzielić porady prawnej. Jest to możliwe, gdyż doradca prawny działalność swoją opiera …

Czym są porady prawne?

Porada prawna polega na pisemnym sporządzeniu rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego w postaci opinii, która później jest ustnie wyjaśniana, aby rozwiać wszelkie możliwe wątpliwości. Porady prawnej udziela się po uprzednim zebraniu informacji, zapoznaniu się z dokumentacją i rozmowie z klientem. Porady prawne …

Wybór i zmiana nazwiska

Jakie nazwisko można wybrać po zawarciu związku małżeńskiego?

Zdarza się, że osoby planujące wejść w związek małżeński zastanawiają się nad wyborem nazwiska. Generalnie przyjęło się, że to żona przyjmuje nazwisko męża, jednak w ostatnich czasach często odchodzi się od tej …

Gwałt, czyn nieakceptowalny

Zgwałcenie jest uważane za czyn karygodny zasługujący na najwyższe wyroki kary. Ma znamiona przestępstwa wysokiego szczebla. Podczas gwałtu osoba pokrzywdzona zostaje zmuszona przy pomocy siły fizycznej, czy psychicznej do oddania czynnościom seksualnym lub obcowania płciowego. Zgwałcenie można kwalifikować według różnych …