Hierarchiczność aktów prawnych

Jedną z absolutnych podstaw prawa jest zasada hierarchiczność aktów prawnych, które publikowane są w państwowych monitorach. W praktycznie każdej liberalnej demokracji jest ona absolutnie najważniejsza, gdyż bez tego założenia możliwe byłoby uchylanie najważniejszych reguł poprzez organy niższej instancji. Ważne jest …

Podstawy teorii państwa

W świecie teoretyków i filozofów prawa bardzo ważne są zagadnienia państwowości. Wspólne podstawy leżące u głównych zagadnień państwowości i prawa sprawiają, że często zupełnie intuicyjnie odróżniamy to, co należy do przymiotów danego państwa, a co jest wyłącznie emanacją prawa. Właściwe …