Znaczenie czwartej władzy

W demokracji liberalnej trójpodział władzy to absolutny fundament, którego jakiekolwiek zaburzenie wprost uderza w sens funkcjonowania państwa i zagraża jego demokratyczności. Jakiekolwiek próby ograniczania władzy sądowniczej przez władzę wykonawczą lub władzy ustawodawczej przez sądowniczą, byłoby niedopuszczalne i stałoby w jawnej …

Rola władzy sądowniczej

O niezależności i niezawisłości sądów oraz samych sędziów decyduje wiele różnych elementów. Oczywiście w samej Konstytucji oraz wszystkich podległych jej aktach prawnych kraju odnoszących się do zasad organizacji i funkcjonowania władzy sądowniczej zapisane są te dwa prawa – o niezależności …

Porady prawne w Internecie

W dzisiejszych czasach trudno się połapać w kwestiach prawniczych. Być może było tak zawsze, jednak dziś biurokracja, szczególnie w naszym kraju, jest tak rozrośnięta, że nawet osoby z wyższym wykształceniem poddają się w obliczu prawniczych niejasności. To wszystko sprawia, że …

Zasada trójpodziału władzy

Dzisiaj nikt nie wątpi, że tylko i wyłącznie demokratyczne rządy państwa prawa są w stanie całkowicie zabezpieczyć społeczeństwo przed powrotem do dawnych czasów totalitarnej władzy i propagandy. Demokracja liberalna charakteryzuje się wieloma rozwiązaniami, które chociaż nie są pozbawione wad, to …

Hierarchiczność aktów prawnych

Jedną z absolutnych podstaw prawa jest zasada hierarchiczność aktów prawnych, które publikowane są w państwowych monitorach. W praktycznie każdej liberalnej demokracji jest ona absolutnie najważniejsza, gdyż bez tego założenia możliwe byłoby uchylanie najważniejszych reguł poprzez organy niższej instancji. Ważne jest …

Podstawy teorii państwa

W świecie teoretyków i filozofów prawa bardzo ważne są zagadnienia państwowości. Wspólne podstawy leżące u głównych zagadnień państwowości i prawa sprawiają, że często zupełnie intuicyjnie odróżniamy to, co należy do przymiotów danego państwa, a co jest wyłącznie emanacją prawa. Właściwe …