Dostałam spadek i co dalej?

hammer-802298_1280Czasem zdarza się nam otrzymać spadek po jakiejś bliskiej nam osobie. Trzeba jednak pamiętać, że każdy, kto zdecyduje się na przyjęcie spadku, musi również pamiętać o ewentualnych długach osoby, która spadek pozostawiła. Jeżeli nie zachowamy się rozważnie, możemy zafundować sobie

Świadek przed sądem

Zdarzaj się w życiu sytuacje, kiedy jesteśmy uczestnikami pewnym mało przyjemnych wydarzeń. Może się zdarzyć, że na przykład widzieliśmy wypadek, przyjaciel bierze rozwód lub rodzina toczy wojnę o majątek. Wtedy też może stać się konieczne złożenie zeznań roli świadka – …

Obrona przed zniesławieniem

Ciągłe chwalenie się demokracją i wolnością może również prowadzić do pewnych patologii. Źle zrozumiana wolność jest również bardzo niebezpieczna i staje się często problemem, jeżeli do czynienia mamy z ludźmi o złych intencjach. Wydawać by się mogło, że w czasach …

Bliscy krewni w sądzie

pobrany plik (7)Osoba składająca pozew do sądu (np. o rozwód) lub wniosek (np. o udział w spadku), ma prawo wskazać w każdym z pism dowody świadczące o jej racjach. Dowody to nie tylko dołączane dokumenty, ale także zeznania świadków. Również w sprawach …

Koszty porady prawnej

Zazwyczaj koszt uzyskania porady prawnej u fachowca wykonującego zawód zaufania publicznego(adwokat, radca prawny, notariusz) jest określane w kilku systemach i są to system wynagrodzenia w stawce kwotowej, gdzie można z góry ustalić nakład pracy czy wartość dochodzonego roszczenia i klient …

Dla kogo porada prawna?

Porada prawna, czyli pisemne sporządzenie rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego w postaci opinii, może być uzyskana przez każdego kogo wolności lub prawa zostały naruszone. Często z profesjonalnych porad prawnych udzielanych przez wykwalifikowanych prawników można korzystać z urzędu na wniosek osoby zainteresowanej. Czy …

Kto udziela porad prawnych?

Doradcą prawnym może zostać osoba, która ukończyła studia prawnicza bez względu na to czy należy do korporacji i posiada uprawnienia radcy prawnego czy adwokata. doradca prawny także może udzielić porady prawnej. Jest to możliwe, gdyż doradca prawny działalność swoją opiera …

Czym są porady prawne?

Porada prawna polega na pisemnym sporządzeniu rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego w postaci opinii, która później jest ustnie wyjaśniana, aby rozwiać wszelkie możliwe wątpliwości. Porady prawnej udziela się po uprzednim zebraniu informacji, zapoznaniu się z dokumentacją i rozmowie z klientem. Porady prawne …