Gdy senior potrzebuje opieki

Sytuacja, w której najbliższy krewny w podeszłym wieku staje się niesamodzielny, wymaga niemal natychmiastowej reakcji. Trzeba się nim zaopiekować, co oznacza zwykle spore zmiany w życiu osoby, która takiej opieki się podejmie. Na szczęście może ona liczyć na darmowe wsparcie, …

Urlopy dla mamy i taty

Kodeks pracy wyróżnia trzy rodzaje urlopów dla rodziców: macierzyński, rodzicielski i wychowawczy. Zasady korzystania z nich zmieniają się się co pewien czas. Z jednej strony ma to na celu dostosowanie prawa do zmieniającej się rzeczywistości na rynku pracy, z drugiej …

Czym jest ubezwłasnowolnienie?

Na mocy przepisów polskiego prawa wszystkie osoby po ukończeniu 18. roku życia mają pełną zdolność do czynności prawnych. Oznacza to nic innego, jak prawo do samodzielnego decydowania o sobie i swoim majątku. Osoba pełnoletnia może więc na przykład zawrzeć umowę …

Rękojmia a gwarancja

personal-885546_1280Prawo konsumenckie wyraźnie chroni kupujących przed ewentualnymi nieudanymi zakupami, kupnem towarów posiadających wady bądź niezgodnych z opisem lub przeznaczeniem. Każdy z nas dobrze wie, że w razie ewentualnych usterek może popularnie mówiąc  – zareklamować kupiony produkt, korzystając z gwarancji. W …

Umowa o pracę na czas określony – nowelizacja

writing-1149962_1280Przez długi czas przepisy Kodeksu Pracy określające zasady, warunki i terminy poszczególnych umów o pracę nie były aż tak drastycznie zmieniane. Nowelizacje oczywiście były, ciągle pojawiały się jakieś zmiany, dokładano dodatkowe treści, znoszono uchwalone wcześniej przepisy. Chcąc posiadać jednak aktualną …