Abolicja, czyli szansa na uniknięcie kary

Abolicja ( z łacińskiego zniesienie) jest to decyzja polegająca na odstąpieniu od wybranych kategorii przestępstw. Obejmuje nakaz wstrzymania wszczętego postępowania oraz niewszczynanie postępowania karnego jeszcze nie rozpoczętego. Abolicja jest darowaniem i odpuszczeniem dokonanych przestępstw oraz wykroczeń osobom ujawnionym i niewykrytym. Uchwalana jest przez parlament w formie zwykłej ustawy zgodnie z zachowaniem procedury obowiązującej w postępowaniu ustawodawczym. Należy pamiętać, że abolicja nie znosi kwalifikacji czynu zabronionego, ale odstępuje od prowadzenia ścigania. Można wyróżnić dwa rodzaje abolicji, a mianowicie: warunkową (uchylenie karalności od spełnienia określonych warunków) i bezwarunkową (uchylenie karalności za czyn od chwili wejścia aktu abolicyjnego).

Dodaj komentarz