Kto udziela porad prawnych?

images

Doradcą prawnym może zostać osoba, która ukończyła studia prawnicza bez względu na to czy należy do korporacji i posiada uprawnienia radcy prawnego czy adwokata. doradca prawny także może udzielić porady prawnej. Jest to możliwe, gdyż doradca prawny działalność swoją opiera …

Czym są porady prawne?

umowa-podpis430

Porada prawna polega na pisemnym sporządzeniu rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego w postaci opinii, która później jest ustnie wyjaśniana, aby rozwiać wszelkie możliwe wątpliwości. Porady prawnej udziela się po uprzednim zebraniu informacji, zapoznaniu się z dokumentacją i rozmowie z klientem. Porady prawne …