Alimenty nie tylko na dzieci

legal coins

Alimenty (z łacińskiego alimentum – karmić) są to obligatoryjne świadczenia w formie regularnej na rzecz osób fizycznych w przypadku których są zobowiązane inne osoby. Zazwyczaj obowiązek alimentacyjny wynika z pokrewieństwa, ale również z powinowactwa oraz małżeństwa. Osobami, które obciąża się …

Podatek – definicja

file_1_240_b7c42d2baa613a3c56f074deb0b22196d35c3b3e[1]

Podatek – jest to obowiązkowa płatność pieniężna na rzecz związku publicznoprawnego np. państwa. Zbierane podatki są przeznaczane na cele publiczne i ich realizację. Podatki możemy podzielić na pośrednie (VAT, akcyza) oraz bezpośrednie (nałożone na dochód, od gruntów, spadku).…

Gwałt, czyn nieakceptowalny

01

Zgwałcenie jest uważane za czyn karygodny zasługujący na najwyższe wyroki kary. Ma znamiona przestępstwa wysokiego szczebla. Podczas gwałtu osoba pokrzywdzona zostaje zmuszona przy pomocy siły fizycznej, czy psychicznej do oddania czynnościom seksualnym lub obcowania płciowego. Zgwałcenie można kwalifikować według różnych …